15. mai 2010 a, moodustati Elva Vabatahtlike Tuletõrjeühingu  alluvuses Eesti esimene veepääste grupp, mille täieõiguslikeks liikmeteks on ka meie enda vetelpäästekoerad. 15. mai seisuga 14 isikut ja 10 koera.

See on suur ja ülitähtis samm tunnustades veepäästes vetelpäästekoeri ja nende oskusi.

Oleme ülitänulikud kõikidele EVTÜ liikmetele  selle au eest.

Püüame omalt poolt  anda parim, et saaksime olla kasulikud oma oskustega  veepäästes.